شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 39
تعداد نویسندگان 71
تعداد مشاهده مقاله 2,634
تعداد مقالات ارسال شده 75
تعداد مقالات رد شده 14
درصد عدم پذیرش 19
تعداد مقالات پذیرفته شده 39
درصد پذیرش 52
زمان پذیرش (روز) 8
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 13

 

فصلنامه، از تمامی مقالات و تحقیقات پژوهشی و مروری نویسندگان و محققان استقبال می‌کند.
فصلنامه، نشریه الکترونیکی بر خط بوده و به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) انتشار می‌یابد.
فرایند داوری دو سویه ناشناس مقالات (از زمان ارسال) متجاوز از دو ماه نخواهد بود.
فصلنامه تابع ضوابط کمیته اخلاق در انتشار و نیز منشور اخلاق پژوهش می‌باشد.
 فصلنامه از سیاست دسترسی آزاد (بدون هزینه) به مقالات تبعیت می‌کند.

 مقالات دریافتی بدواً توسط سامانه‌های مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان می‌‎باشد.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، تیر 1401 

ابر واژگان

نشریات مرتبط