نویسنده = حسن حاجی تبار فیروزجایی
تأملی بر چالش‌های اثبات خشونت‌های خانگی علیه زنان در نظام ادله اثبات کیفری

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-51

10.22034/jccj.2022.350701.1051

نسیم بسنده؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ حسین فروغی نیا


سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ‌دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 95-106

10.22034/jccj.2022.370203.1128

حسینعلی زهره منش رستمی؛ بهنام قنبرپور؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی