کلیدواژه‌ها = زن باردار
نفقه زن باردار و جنین در پرتو احکام متغیر و ضمانت کیفری آن

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 87-98

10.22034/jccj.2022.363944.1103

سید جلال صمدانی؛ محمد علی حیدری؛ محسن فهیم