کلیدواژه‌ها = ادله اثبات دعوی
مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی در حقوق جزایی ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 75-85

10.22034/jccj.2022.353697.1061

افشار خسروی زاد؛ روح الله سپهری؛ حمیده بابایی


تأملی بر چالش‌های اثبات خشونت‌های خانگی علیه زنان در نظام ادله اثبات کیفری

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-51

10.22034/jccj.2022.350701.1051

نسیم بسنده؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ حسین فروغی نیا