کلیدواژه‌ها = مرز آبی
جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر با تأکید بر حقوق کیفری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-92

10.22034/jccj.2022.361430.1097

سارا رستمی؛ رامین پورسعید؛ زری فیروزکاه