دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سیر قانونی تصویب و اصلاح قوانین مرتبط با ایدز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/jccj.2022.350388.1049

مریم جلالی؛ سید رضا احسان پور؛ جواد حبیبی


تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی جرم منافی عفت عمومی و اخلاق در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22034/jccj.2022.365230.1109

علی راستگو؛ محمدعلی خیراللهی؛ رحمان ولی زاده


تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22034/jccj.2023.386779.1203

رامین پورسعید