سیر قانونی تصویب و اصلاح قوانین مرتبط با ایدز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

10.22034/jccj.2022.350388.1049

چکیده

زمینه و هدف: ایدز اگرچه در نخستین ظهور خود، نشانه خشم خداوند بر گروه هم جنس بازان تصور شده و مبتلایان به آن نیز سزاوار چنین مجازاتی به شمار می‌آمدند، لکن آرام آرام، با روند رو به رشد و گسترش تدریجی آن به خارج از خاستگاه نخستین، به مقوله‌ای جهانی تبدیل شد و مبتلایان به آن نیز به قربانیانی نگون بخت بدل شدند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی سیر تاریخی قوانین مختلف در جهان که مربوط به انتقال بیماری ایدز و انواع بیماری‌های واگیردار می‌باشد که در تبیین آن تلاش می‌شود به بررسی و شناسایی سیر تاریخی قوانین داخلی ایران مرتبط با انتقال بیماری ایدز و انواع بیماری‌های واگیردار نیز پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal process for adoption and amendment of laws on AIDS and diseases

نویسندگان [English]

  • Maryam Jalali 1
  • Seyed Reza Ehsanpour 2
  • Javad Habibi 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Literature and Humanities, qaemshahr Branch, Islamic Azad University, qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Aids, although in its first appearance, the sign of God's wrath on the group of homosexuals was conceived and its infected people deserved such punishment, but slowly, with its growing trend and gradual expansion outside the first origin, became a global issue and its infected people became miserable victims. In the United States, the legislator of some states considering this issue, for example, in Article 519-1-63 of the Ulkashima State Law of 1999, states that a person who has been infected with a sexually transmitted infection does not have the right to marry and should not be infected by sex as long as his health recovery is not announced by a doctor in person. In Iranian criminal law, there is no specific law regarding responsibility for hiv transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • Legal Process
  • United States
  • Transmission

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 13 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 آذر 1401