اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 103
تعداد پذیرش 50
تعداد عدم پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 8

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 46
تعداد مشاهده مقاله 3191
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1822
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 206 روز
درصد پذیرش 49 %