اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 186
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 22

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 75
تعداد مشاهده مقاله 5952
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3928
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 157 روز
درصد پذیرش 50 %