نویسنده = جمال بیگی
سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرائم علیه حیات‌وحش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22034/jccj.2023.419645.1403

پریوش کرمانیان؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی


حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی کیفری در ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.430993.1447

داریوش خدائی کهریز؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی