نویسنده = علی جمادی
بررسی فقهی- حقوقی جرم اخلال در نظم اقتصادی با تأکید بر افساد فی‌الارض

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 27-36

10.22034/jccj.2022.349015.1045

رامین رستمی؛ مهران جعفری؛ علی جمادی؛ داریوش بابائی


بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 111-121

10.22034/jccj.2022.349011.1044

رامین رستمی؛ مهران جعفری؛ علی جمادی؛ داریوش بابائی