نویسنده = کیومرث کلانتری
بررسی آماری خودکشی در استان گلستان در سال‌های 1398-1399

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 115-124

10.22034/jccj.2022.368437.1121

حسینعلی ایزد؛ کیومرث کلانتری؛ علی اکبر اسمعیلی


تطبیق اصول حاکم بر دادرسی ترمیمی بر رسیدگی‌های مراجع تعزیرات حکومتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 123-133

10.22034/jccj.2023.386263.1197

محمدباقر رضوانی‌فر؛ کیومرث کلانتری