نویسنده = معصومه حاجی مطلبی
امکان‌سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی‌علیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 19-27

10.22034/jccj.2023.377685.1156

معصومه حاجی مطلبی؛ مریم آقایی بجستانی؛ علی پریمی