نویسنده = مجتبی غفاری
آسیب‌شناسی موانع فسادزای قوّه قضاییه بعد از دور تحولی منطبق با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 285-299

10.22034/jccj.2023.403315.1304

محمد فراهانی؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ محمد مهدی رحیمی؛ سجاد اختری؛ مجتبی غفاری


سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 315-322

10.22034/jccj.2023.403321.1305

یاسر انصاری؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ مرجان نگهی مخلص آبادی؛ سجاد اختری؛ مجتبی غفاری