کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری بین‌المللی
تعهد به جبران خسارت بزه‌دیده در حقوق کیفری بین‌المللی

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 109-115

10.22034/jccj.2022.360957.1095

محسن اصلانی؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود راعی