کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
استماع شهادت شهود به روش‌های نوین ادله اثبات و چالش های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/jccj.2024.433055.1455

محمد انصاف دوست؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی


اثر جهانی‌شدن بر بنیان‌های نظام‌های حقوق کیفری ملّی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-44

10.22034/jccj.2023.383798.1183

محمد همت؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری


سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 315-322

10.22034/jccj.2023.403321.1305

یاسر انصاری؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ مرجان نگهی مخلص آبادی؛ سجاد اختری؛ مجتبی غفاری