کلیدواژه‌ها = عدالت کیفری
تبیین امنیت حقوقی بزه‌دیده و بزه‌کار در قانون کاهش حبس تعزیری در پرتو عدالت ترمیمی

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 93-102

10.22034/jccj.2024.390152.1235

سید مسلم‌ حسینی؛ سید عباس جزایری؛ مرتضی صادقی دهصحرایی


شاخص‌های کنش قضایی در نظام عدالت کیفریِ ایران با تکیه بر آموزه‌های فقهی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 53-61

10.22034/jccj.2022.350959.1052

زهرا اکبری؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا