کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری
جایگاه فناوری در بخش شکلی حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.416842.1383

راحله رحیمی؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر اسمعیلی


مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق‌کیفری

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 99-112

10.22034/jccj.2023.388130.1220

سید مرتضی حسینی نسب؛ محمود قیوم زاده؛ سمیرا گل خندان


بررسی تحلیلی مقولۀ تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 47-58

10.22034/jccj.2023.381670.1174

روح الله اله بداشتی؛ سیدعلی میرابراهیمی؛ جان احمد آقایی؛ محمدعلی قربانی


بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/jccj.2022.347302.1043

سکینه آذری؛ روح الله افضلی؛ میثم تارم


اعتبارسنجی قابلیت گذشت مجانی حق قصاص در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 103-112

10.22034/jccj.2023.418206.1393

محمد جوان بخت؛ زهرا تجری موذنی