کلیدواژه‌ها = قصاص
تأثیر رضایت قاتل بر تبدیل قصاص به دیه:از تخییر تا تحمیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22034/jccj.2024.387120.1205

قاسم اسلامی نیا؛ داود سیفی قره تیاق


بررسی قصاص نفس مسلمان در قتل مرتد از منظر فقه و حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/jccj.2024.437217.1472

اسدالله مردانی؛ امیرحمزه سالارزایی


امکان‌سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی‌علیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 19-27

10.22034/jccj.2023.377685.1156

معصومه حاجی مطلبی؛ مریم آقایی بجستانی؛ علی پریمی


قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 23-31

10.22034/jccj.2022.360170.1090

بتول سعیدی گراغانی؛ محمد رسول آهنگران؛ جلال ایرانمنش