کلیدواژه‌ها = مجازات
ماهیت فقهی و حقوقی دیه در قلمرو حقوق کیفری ایران، عراق و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.434831.1464

محمدباقر نریمانی؛ علیرضا شکربیگی؛ عباس پهلوان زاده


آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 73-84

10.22034/jccj.2022.368651.1123

جلیل غرقی؛ غلامحسین رضایی؛ مهدی هوشیار


حقوق اختصاصی زنان در اجرای مجازات‌ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 71-78

10.22034/jccj.2022.353013.1060

مینا جعفری؛ مظاهر خواجوند


توافقی‌سازی آثار و احکام زوال نکاح در امور مالی از منظر فقه و نظام حقوقی ایران با رویکرد جزایی

دوره 1، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 113-126

10.22034/jccj.2023.380853.1168

سیده طاهره سیدناصرالدینی؛ ابراهیم یاقوتی؛ زهرا فهرستی


تطبیق فقهی دیدگاه مذاهب اسلامی در اثبات مجازات زنا

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 81-88

10.22034/jccj.2022.356676.1077

ماهرخ الهیاری؛ علی فقیهی؛ اکبر فلاح


مجازات زنا و کرامت انسان

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 25-32

10.22034/jccj.2021.148195

سید محمد حسن لواسانی