کلیدواژه‌ها = شهادت
اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 39-44

10.22034/jccj.2022.357792.1084

نگار ایرانی پور؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری


اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 65-72

10.22034/jccj.2022.357787.1083

اسماعیل حسن زاده؛ صابر نیاورانی؛ محسن محبی