کلیدواژه‌ها = مصلحت
کودک همسری از منظر فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22034/jccj.2023.387919.1215

رحمت فرحزادی؛ صابر صدقی؛ جبرئیل امیدی


بررسی فقهی حقوقی تأثیر حقوق‌عمومی بر جرم‌انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم‌عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/jccj.2023.395917.1253

عهود علی عدنان السعدون؛ احمد منتظری


عرفی‌شدن عامل فربهیِ مصلحت در مواجهه با بُن‌بست‌های کیفری ناشی از تحوّلات اجتماعی

دوره 1، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 41-61

10.22034/jccj.2023.409803.1328

عرفان کریمی راد؛ مجتبی فرحبخش؛ سیدمنصور میرسعیدی؛ قاسم قاسمی