کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین‌المللی
بررسی تحلیلی مقولۀ تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 47-58

10.22034/jccj.2023.381670.1174

روح الله اله بداشتی؛ سیدعلی میرابراهیمی؛ جان احمد آقایی؛ محمدعلی قربانی


حق بر مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی در اسناد و رویه قضایی بین‌المللی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 233-244

10.22034/jccj.2023.410276.1333

وحید وزیری؛ ابوالفتح خالقی؛ محمد خلیل صالحی


تضمین حق حضور بزه‌دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 33-45

10.22034/jccj.2022.374495.1139

لیلا خلیلی سامانی؛ مهدی مومنی؛ علیرضا میلانی


اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 39-44

10.22034/jccj.2022.357792.1084

نگار ایرانی پور؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری