کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق‌کیفری

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 99-112

10.22034/jccj.2023.388130.1220

سید مرتضی حسینی نسب؛ محمود قیوم زاده؛ سمیرا گل خندان


مطالعه تطبیقی اجرت بر حضانت در فقه امامیه و اهل سنت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 135-146

10.22034/jccj.2023.387500.1211

مرضیه نادری؛ محمود قیوم زاده؛ امیر ملامحمدعلی