کلیدواژه‌ها = پیشگیری
تاثیر و نقش اصول و قواعد جزایی در پیشگیری از ارتکاب جرم اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.411180.1336

امین امانی بابادی؛ فرید فرهمند


مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2023.353857.1064

احمدزکی زکا؛ حسین آقابابایی؛ حسن شاه ملک پور


بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-29

10.22034/jccj.2023.370685.1133

عباس جلیلی؛ مرضیه پیله ور؛ علی صادقی شهپر


واکاوی نظریه‌های هویتی بر پیشگیری از تکرار جرم در میان زندانیان

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 651-659

10.22034/jccj.2023.404551.1313

عاطفه لعلی؛ عبدالرضا اصغری؛ محمدمهدی ساقیان


نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 87-97

10.22034/jccj.2022.360172.1091

محمدرضا گل همیشه بهار؛ عباداله احمدی؛ مجید برزگر