کلیدواژه‌ها = پیشگیری
کودک همسری از منظر فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22034/jccj.2023.387919.1215

رحمت فرحزادی؛ صابر صدقی؛ جبرئیل امیدی


واکاوی نظریه‌های هویتی بر پیشگیری از تکرار جرم در میان زندانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/jccj.2023.404551.1313

عاطفه لعلی؛ عبدالرضا اصغری؛ محمدمهدی ساقیان


تاثیر و نقش اصول و قواعد جزایی در پیشگیری از ارتکاب جرم اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.411180.1336

امین امانی بابادی؛ فرید فرهمند


مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2023.353857.1064

احمدزکی زکا؛ حسین آقابابایی؛ حسن شاه ملک پور


بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-29

10.22034/jccj.2023.370685.1133

عباس جلیلی؛ مرضیه پیله ور؛ علی صادقی شهپر


نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 87-97

10.22034/jccj.2022.360172.1091

محمدرضا گل همیشه بهار؛ عباداله احمدی؛ مجید برزگر