کلیدواژه‌ها = جرم
رویکرد قانونگذار در جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22034/jccj.2023.398115.1274

مجتبی رضایی راد؛ زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر اسمعیلی


تاثیر و نقش اصول و قواعد جزایی در پیشگیری از ارتکاب جرم اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.411180.1336

امین امانی بابادی؛ فرید فرهمند


اثر جهانی‌شدن بر بنیان‌های نظام‌های حقوق کیفری ملّی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-44

10.22034/jccj.2023.383798.1183

محمد همت؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری


آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 73-84

10.22034/jccj.2022.368651.1123

جلیل غرقی؛ غلامحسین رضایی؛ مهدی هوشیار


تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 245-255

10.22034/jccj.2023.414286.1360

علیرضا درویش؛ داود کرمی؛ حمید بذرپاچ


جرم‌انگاری معاونت در خودکشی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 395-407

10.22034/jccj.2023.418363.1394

ارشاد کاویانی


بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش‌گیری از جرم علیه شهروندان

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 75-87

10.22034/jccj.2022.355628.1071

امین رستمی؛ افشین جعفری؛ امیرمحمد صدیقیان