کلیدواژه‌ها = دادرسی عادلانه
مدل‌شناسی عدالت جنایی در سیره امام علی (ع)؛ به سوی الگوی سیاست جنایی علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.396095.1258

مهرداد رایجیان اصلی؛ مهدی خاقانی اصفهانی


بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.419396.1401

محمود اشرافی؛ محمدهادی ایزدی؛ محمود مالمیر


بررسی فقهی اعاده‌ دادرسی مقام مدار و چالش‌های حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.418412.1396

شروین کاکوان؛ رجب گلدوست جویباری؛ امیر‏حسن نیاز‏پور؛ شادی عظیم‏ زاده


واکاوی فرهنگ سازمانی ضابطان دادگستری و نقش آن در دادرسی کیفری عادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/jccj.2024.434169.1460

علی فرهادی پور؛ علیرضا صالحی؛ مهدی هوشیار


دادرسی عادلانه در جرائم امنیت محور در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/jccj.2024.442321.1484

سعید ایوبی یزدی؛ سید مهدی منصوری؛ محمدرضا رحمت


چالش‌های سیاست ‌جنایی کیفرمدار (امنیت‌محور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 141-155

10.22034/jccj.2023.389973.1232

مرضیه اختری بروجنی؛ محسن شکرچی زاده؛ غلامحسین مسعود


مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در فرایند تأمین دادرسی عادلانه کیفری

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 533-545

10.22034/jccj.2023.404451.1311

محمدباقر بصیر؛ محمدباقر عامری نیا؛ کرم جانی پور


جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 101-110

10.22034/jccj.2022.366309.1113

سیدحمیدرضا احمدی زاده؛ فیروز محمودی جانکی؛ مهدی شیدائیان


بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 111-121

10.22034/jccj.2022.349011.1044

رامین رستمی؛ مهران جعفری؛ علی جمادی؛ داریوش بابائی