بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق‌الناسی بودن جرائم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2021.148187

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی؛ محمد امین احمدیانی؛ نغمه فرزانه


بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/jccj.2022.347302.1043

سکینه آذری؛ روح الله افضلی؛ میثم تارم


حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی و بخشنامه‌های قضایی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-9

10.22034/jccj.2022.357799.1092

مهدی نجفیان رضوی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ هانیه هژبر ساداتی


بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 11-24

10.22034/jccj.2022.359669.1086

علی غلامی؛ حسین آقایی میبدی


بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-29

10.22034/jccj.2023.370685.1133

عباس جلیلی؛ مرضیه پیله ور؛ علی صادقی شهپر


قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 23-31

10.22034/jccj.2022.360170.1090

بتول سعیدی گراغانی؛ محمد رسول آهنگران؛ جلال ایرانمنش


مجازات زنا و کرامت انسان

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 25-32

10.22034/jccj.2021.148195

سید محمد حسن لواسانی


بررسی فقهی- حقوقی جرم اخلال در نظم اقتصادی با تأکید بر افساد فی‌الارض

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 27-36

10.22034/jccj.2022.349015.1045

رامین رستمی؛ مهران جعفری؛ علی جمادی؛ داریوش بابائی