اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی فصلنامه

تمامی افرادی که در فرآیند ارسال تا انتشار یک مقاله دخیل هستند، اعم از: نویسنده یا نویسندگان، سردبیر، داوران، مدیر اجرایی و دبیران تخصصی، متعهد به تمام اصول اخلاقی فصلنامه در زمینه چاپ و نشر مقالات هستند. در صورت عدم رعایت اصول مزبور، فصلنامه حق خود می‌داند تا اقدامات مقتضی را معمول دارد.

این نشریه تابع ضوابط کمیته اخلاق در انتشار (COPE)  بوده و از منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

الف. اصول اخلاقی مربوط به فصلنامه

 • فصلنامه، از تمامی مقالات، پژوهش‌­ها و تحقیقات پژوهشی و مروری نویسندگان در حوزه‌های فقه و حقوق جزایی استقبال می‌کند.
 • مقالات به زبان فارسی با چکیده انگلیسی دریافت می‌شود.
 • حق هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد مقاله و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است.
 • مقالات واصله عودت داده نمی‌شوند.
 • چاپ مقاله در مجله خارجی منوط به اجازه کتبی سردبیر است.
 • حق رد مقالات مشکوک به عدم رعایت اصول اخلاقی، برای مجله محفوظ است.
 • تمامی مکاتبات با ایمیل نویسنده مسؤول صورت می‌­گیرد.
 • فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.
 • دیدگاه نویسنده یا نویسندگان مقاله الزاماً به معنای دیدگاه فصلنامه نیست.
 • داوری مقالات به‌صورت همطراز، دو سویه و ناشناس صورت می‌گیرد.
 • سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله دارای اختیار تام بوده و ممکن است خود نیز در خصوص مقاله اظهار نظر نماید.
 • نگاه مجله به تمامی مقالات واصله بدون سوءگیری بوده و سردبیر استقلال فکری نویسندگان را محترم می‌شمارد.
 • نویسنده مسؤول باید پس از دریافت نظرات داوران، اصلاحات درخواست شده توسط داوران را تأمین و ظرف ده روز به دبیرخانه مجله ارسال نماید. در غیر این­صورت مقاله از فرایند داوری حذف خواهد شد.
 • فرایند داوری مقالات (از زمان ارسال) حدوداً چهار ماه خواهد بود.
 • نظرات داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست. پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد.
 • تمامی مقالات ارسالی، باید پیش از ارسال بدواً توسط سامانه‌های مشابه‌یاب بررسی  شده و فایل آن همراه با فایل مقاله ارسال شود. مقالات دارای مشابهت بیش از ده درصد، از فرایند داوری خارج خواهند شد.
 • دریافت، داوری و انتشار مقاله در این نشریه دارای هزینه می‌‎باشد. (هزینه ثبت نام و ارسال مقاله: 3 میلیون ریال؛ هزینه انتشار و صدور گواهی پذیرش: 12 میلیون ریال )
 • شماره حساب (موقت) بانک سپه: 2952-2342-1013-5892 بنام سید رضا احسان‌پور
 • تذکر مهم: فصلنامه به‌غیر از هزینه‌های اعلامی، مبلغ دیگری دریافت نمی‌کند و فاقد هرگونه واسطه‌ای است. چنانچه نویسندگان محترم شکایتی در این خصوص دارند، مراتب را به سردبیر از طریق تلفن اعلامی در سایت، اطلاع‌رسانی نمایند. 
 •  انتشار مقالات در این مجله، به‌صورت فصلی (چهار نوبت در ابتدای بهار، تابستان، پاییز و زمستان) به انضمام یک شماره علیحده در انتهای هر سال (ابتدای اسفند) است. در شماره‌های فصلی مجله، مقالات با موضوع «فقه جزای تطبیقی» و در شماره علیحده، مقالات با موضوع «حقوق جزا» منتشر خواهد شد. 

ب. اصول اخلاقی مربوط به نویسندگان

 • نویسندگان باید فرآیند ارسال مقالات را مطالعه و طبق آن عمل نمایند.
 • لازم است تمامی مقالات تنها از طریق آدرس الکترونیکی فصلنامه ارسال شوند.
 • لازم است آیین نگارش زبان فارسی در تنظیم مقالات رعایت گردد.
 • مقالات الزاماً باید پژوهشی و متضمن نکته یا نکات تحقیقی جدید نسبت به سایر عناوین و فعالیت‌های مشابه و نتیجه مستقیم تحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشند.
 • اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل، از پژوهشی که در تدوین آن سهیم بوده‌اند، به استخراج و ارسال مقاله بپردازند.
 • مؤلفان کتب می‌توانند نسبت به استخراج و ارسال مقاله از محتوا یا بخشی از کتاب تألیفی خود، اقدام نمایند.
 • مقالات دانش‌آموختگان مقطع ارشد و دانشجویان مقطع دکتری الزاماً باید با همراهی یکی از اعضای هیأت علمی با درجه حداقل استادیار تنظیم و ارسال شود.
 • علیرغم سیاست فصلنامه در دسترسی آزاد به مقالات، نویسندگان از حق مالکیت معنوی پژوهش خود برخوردار هستند.
 • فصلنامه از پذیرش همزمان چند مقاله از یک نویسنده معذور است. لازم است نویسندگان محترم تا پیش از تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مقاله ارسال شده، از ارسال مقاله جدید (چه به عنوان نویسنده اصلی و چه نویسنده همکار) خودداری نمایند.
 • نویسنده مسؤول، موظف به اخذ و درج اطلاعات تماس تمامی نویسندگان در مقاله است.
 • تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان و نیز مسوولیت مقاله پیش از انتشار آن با دقت نظر فراوان (مانند موافقت تمامی نویسندگان و ...) ممکن بوده و احتمال عدم پذیرش این درخواست بسیار محتمل است.
 • نویسندگان مکلف هستند از ارجاعات کور (به معنای آدرس­ دهی‌های غلط و یا نامعتبر) خودداری نمایند.
 • مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات همایش­‌ها پذیرفته شده و یا به چاپ رسیده باشد.
 • مقالات نباید همزمان برای داوری به مجلات دیگر ارسال شده باشد.
 • نظر به داوری مقالات به‌صورت ناشناس، لازم است که نویسنده صفحه نخست مقاله (حاوی اطلاعات نویسنده) را جداگانه ارسال نموده و از درج نام خود در قسمت‌های دیگر مقاله که معرف هویت نویسنده است خودداری نمایند.
 • در صورت احراز سرقت علمی، ادامه بررسی مقاله از دستور کار خارج و من‌بعد هیچ مقاله‌ای از نویسنده پذیرش نخواهد شد.
 • نویسندگان مکلف هستند تمام منابع مالی و حامیان پژوهش و انتشار مقالة خود را درج و اعلام نمایند.
 • انصراف از بررسی مقاله، تا پیش از ارسال برای داوری مورد قبول قرار می‌گیرد. انصراف بعد از این زمان، صرفاً پس از پرداخت حق‌الزحمه داوری امکان‌پذیر خواهد بود.
 • ارسال مقاله به معنای پذیرش و اعمال تمامی اصول اخلاقی فصلنامه توسط نویسنده یا نویسندگان است.

ج. اصول اخلاقی مربوط به داوران    

 • داوران مکلف هستند تنها مقالاتی را برای داوری بپذیرند که در حوزه تخصص ایشان است.
 • داوران مکلف هستند که ظرف مدت سه روز، پس از بررسی اولیه، پذیرش یا عدم پذیرش داوری مقاله را اعلام نمایند.
 • داوران مکلف هستند داوری مقالات را طرف مهلت مقرر (حدّاکثر ده روز) انجام دهند و چنانچه درخصوص انجام داوری در این مهلت تردید دارند از قبول داوری خودداری نمایند.
 • داوران مکلف هستند در صورتی که خود در تنظیم بخشی از مقاله سهیم بوده‌اند، از قبول داوری خودداری نمایند.
 • داوران مکلف هستند در صورت وجود منافع همسو یا متضاد، از قبول داوری خودداری نمایند.
 • داوران مکلف هستند در بررسی خود، به ریشه‌های ملّیتی، مذهبی، قومی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده مقاله و یا متن مقاله توجه نداشته و صرفاً یافته‌های پژوهش را صرفنظر از سلایق شخصی خود مد نظر قرار دهند.
 • داوران مکلف هستند تمام اجزای مقاله را مطالعه و از اظهار نظر مبتنی بر مطالعه بخشی از مقاله (مثلاً چکیده یا منابع) خودداری نمایند.
 • داوران مکلف هستند تمامی ارجاعات مقاله را بررسی و از درستی آن اطمینان حاصل نمایند.
 • نظرات و پیشنهادات داوران در خصوص مقاله، باید عاری از توهین و افتراء باشد.
 • داوران مکلف هستند در صورت مواجهه با سرقت ادبی، موضوع را به سر دبیر اطلاع دهند.
 • داوران مکلف هستند تا اصول مربوط به محرمانگی محتوای مقالات و عدم افشای یافته‌های آن را رعایت نمایند.