نویسنده = صابر نیاورانی
اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 65-72

10.22034/jccj.2022.357787.1083

اسماعیل حسن زاده؛ صابر نیاورانی؛ محسن محبی