کلیدواژه‌ها = نظام دادرسی
نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-100

10.22034/jccj.2022.366034.1111

غلامرضا صادقی؛ سید محمد رضا امام؛ سید رضا احسان پور