کلیدواژه‌ها = بزه‌دیده
تضمین حق حضور بزه‌دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 33-45

10.22034/jccj.2022.374495.1139

لیلا خلیلی سامانی؛ مهدی مومنی؛ علیرضا میلانی


حق طرف‌های دعوی بر آگاهی از حقوق خویش در آیین دادرسی کیفری

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 47-57

10.22034/jccj.2022.361922.1101

اعظم سروش نژاد؛ احمد رمضانی؛ منصور عطاشنه


تعهد به جبران خسارت بزه‌دیده در حقوق کیفری بین‌المللی

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 109-115

10.22034/jccj.2022.360957.1095

محسن اصلانی؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود راعی


بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق‌الناسی بودن جرائم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2021.148187

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی؛ محمد امین احمدیانی؛ نغمه فرزانه