بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق‌الناسی بودن جرائم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2021.148187

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی؛ محمد امین احمدیانی؛ نغمه فرزانه


بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/jccj.2022.347302.1043

سکینه آذری؛ روح الله افضلی؛ میثم تارم


مجازات زنا و کرامت انسان

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 25-32

10.22034/jccj.2021.148195

سید محمد حسن لواسانی


بررسی فقهی- حقوقی جرم اخلال در نظم اقتصادی با تأکید بر افساد فی‌الارض

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 27-36

10.22034/jccj.2022.349015.1045

رامین رستمی؛ مهران جعفری؛ علی جمادی؛ داریوش بابائی


شهر دوست‌دار کودک و نقش اقدامات پلیسی در پیشگیری از تجاوز به حقوق کودکان

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-44

10.22034/jccj.2021.148197

محمدعلی چاپاری؛ عباس شیخ الاسلامی؛ حسین تاجی


تهدیدات و جرایم سایبری علیه امنیت و چالش‌های پیش‌رو

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-50

10.22034/jccj.2022.346287.1037

صادق مرادی؛ محسن شکرچی زاده؛ امیررضا نقش؛ غلامحسین مسعود


تأملی بر چالش‌های اثبات خشونت‌های خانگی علیه زنان در نظام ادله اثبات کیفری

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-51

10.22034/jccj.2022.350701.1051

نسیم بسنده؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ حسین فروغی نیا