سیر تکاملی جرم‌انگاری جنایات جنگی در اساسنامه پنج دادگاه‌ کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متأسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره‌ قواعد بین‌المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ‌ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه‌ کیفری بین‌المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم‌انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه‌ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان کامل‌ترین سند بین‌المللی در زمینه جرم‌انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of The Criminalization of War Crimes in the Statutes of the Five International Criminal Courts

نویسندگان [English]

  • Hamed Ahmadnia 1
  • Zahra Ahmadnia 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 MA, Department of Private Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despite the declaration of UN to protect the world from the scourge of war and its plight, war remained as always the history of the painful reality of human life in the second half of the 20th century, and unfortunately, the rule of sanctioning war, which is among the international rules, has failed to be implemented, and international law on war-preventive law has failed. This has led countries to do their best to develop legal rules governing wars. In this article, the statutes of five international criminal courts, part of the rules on the rights of armed conflict and the evolution of the criminalization of war crimes in the statutes of these courts have been comparatively studied and stated how the rules governing war are becoming more complete and precise every day. Currently, the statute of the international criminal court (ICC) is the most complete international document on the criminalization of war crimes committed by all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • War crimes
  • Criminalization
  • Armed Conflict