اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 387
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 62

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 19962
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10520
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 176 روز
درصد پذیرش 46 %