اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 289
تعداد پذیرش 122
تعداد عدم پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 49

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 9899
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6773
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 184 روز
درصد پذیرش 42 %