اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 574
تعداد پذیرش 290
تعداد عدم پذیرش 140
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 81

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 56465
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22828
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 84 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 202 روز
درصد پذیرش 51 %