درباره نشریه

 فصلنامه «فقه جزای تطبیقی» در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به شماره ثبت ۸۶۱۷۹ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس گردید و در بهار (فروردین) 1400 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. این نشریه هدف خود را کشف و گسترش مرزهای فقه جزایی در تعامل با سایر حوزه‌های مرتبط ازجمله حقوق کیفری قرار داده و قلمرو آن، مطالعه، بررسی، تطبیق و تقابل آموزه‌های فقه جزایی با دیگر رشته‌های مرتبط است.
- مخاطبان این فصلنامه تحت مجوز حق انتشار بین المللی و اجازه دسترسی (CC BY ۴.۰) می توانند مطالب و یا قالب موجود را نسخه برداری و توزیع نمایند.

  • پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه با پرداخت هزینه می‌‎باشد.
  • این نشریه تابع ضوابط کمیته اخلاق در انتشار (COPE)  بوده و از منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

اصطلاح فقه در عنوان فصلنامه «فقه جزای تطبیقی»، مفهوم عامی است که شامل فقه (در معنی خاص)، حقوق و رویه قضایی جزایی و معادل Jurisprudence در نظام حقوقی کامن‌لا می‌باشد.

از این‌رو، فصلنامه «فقه جزای تطبیقی» حوزه مطالعات و پژوهش خود را تطبیق «فقه جزای مذاهب مختلف شیعه» با «فقه خصوصی مذاهب مختلف شیعه»، «فقه جزای مذاهب اهل سنت»، «حقوق جزای ایران»، «حقوق جزای سایرکشورها» با اولویت کشورهای مسلمان و «اسناد بین‌المللی جزایی» قرار داده است.

مشخصات کلی فصلنامه به شرح ذیل است:

طبق تصمیم هیأت تحریریه، انتشار مقالات در این مجله، به‌صورت فصلی (چهار نوبت در ابتدای بهار، تابستان، پاییز و زمستان) به انضمام یک شماره علیحده در انتهای هر سال (ابتدای اسفند) است. در شماره‌های فصلی مجله، مقالات با موضوع «فقه جزای تطبیقی» و در شماره علیحده، مقالات با موضوع «حقوق جزا» منتشر خواهد شد.