ولایت مطلقه فقیه و تبیین اختیار وی در عفو محکومین به حد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق کیفری، قاضی دادگستری، تهران، ایران

چکیده

نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعی از قدمتی هزار ساله برخوردار بوده و اساسی‌ترین مهره از مجموعه مباحث فلسفی در حوزه علوم سیاسی و اسلامی است که همواره مورد گفتمان اندیشه‌های نو و مختلف قرار گرفته است. علیرغم اینکه در کتب فقه شیعه و نیز در قوانین بالادستی و موضوعه‌ ایران به اختیارات ولی مطلقه فقیه در امور حاکمیتی و از جمله در عفو محکومین مستوجب حد، به عنوان جانشین معصوم (ع)، تصریح شده، به جرأت می‌توان گفت که همچنان ناگفته‌هایی در این زمینه باقی است. از این‌رو طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی و نیز برخی از فقها متقدم، مبنی بر اعتقاد و تأکید ایشان به اطلاق و گستردگی حوزه‌ اختیارات ولی فقیه و هم‌ترازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع)، علاوه بر نشان دادن جسارت و شجاعت فردی فقهای مزبور، دلیلی بر استنباط دقیق آنان از مبانی غنی فقه شیعه و پایه‌های نظری و عملی آن است. بر این مبنا پژوهش حاضر سعی نموده است جنبه‌های مختلف اندیشه مبتنی بر اطلاق اختیارات ولی فقیه در خصوص عفو محکومین به حد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Absolute Velayat-e Faqih and Analyzing His Authority in Granting Pardon to Criminals Proven Guilty for Hadd

نویسنده [English]

  • Amir Lotfollah Pirniakan
Ph.D in Criminal Law, Judge in Judiciary, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The doctrine of Absolute Velayat-e Faqih in Shia Jurisprudence, dating from one thousand years ago, is the most fundamental tenet of philosophical discourse in the political and Islamic puzzle, and has always been at the centre of contemporary and various discussions. Although the authority of Vali-e Faqih acting on behalf of the Infallible (AS) in areas such as granting pardon to criminals guilty under Hadd has been analyzed in books of Shia jurisprudence, constitutional and positive laws of Iran, more research needs to explore different aspects of this fundamental concept. Furthermore, the doctrine of absolute Velayat-e Faqih was propagated by Imam Khomeini and other antecedent jurists. Their belief and assertion on expanding authority of Vali-e Faqih and his equivalent position to that of Prophet Mohammad (PBUH) and other Imams (AS), other than showing the bravery of the aforementioned jurists, also displays their affluent interpretation of Shia jurisprudence and its theoretical and practical bases. Accordingly, the current study is an attempt to analyze different conceptions of the authority of Vali-e Faqih with regard to granting pardon to criminals guilty of Hadd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute Velayat-e Faqih
  • Granting Pardons to Criminals
  • Velayat in Possession
  • Hudud