بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22034/jccj.2023.370685.1133

چکیده

ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه‌ای است که به‌سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تبیین ماهیت فقهی و تأثیر ارز دیجیتال در پیشگیری از جرم پول‌شویی پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته ‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که پذیرش عمومی و قابلیت خریدوفروش ارز دیجیتال که مبنی بر منفعت عقلایی است، می‌تواند دلیل مهمی باشد که از جانب فقه به‌عنوان ارز معتبر شناخته شود. یکی از اشکالات ارز دیجیتال امکان سوء‌استفاده از این ارز در جرم پول‌شویی است. پنهان بودن کاربران و فعالان ارز دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از آن در پول‌شویی گردد اما نظارت بر آن از طریق صرافی‌ها و ایجاد بستر شفافیت در معاملات می‌تواند باعث پیشگیری از پول‌شویی از طریق ارز دیجیتال گردد که خود نیازمند قانونی شدن خریدوفروش این نوع ارز و تدوین قوانین لازم در این خصوص است. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به ارز دیجیتال رویکرد دقیقی در پیش‌گرفته و ضمن پذیرش این نوع ارز، قواعد لازم در این خصوص تنظیم و تدوین شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری دارد که توجه شود، اقتصاد کشور نمی‌تواند به تحولات پولی و مالی در سطح بین‌المللی بی‌تفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Legal Nature of Digital Currency and its Role in Preventing Money Laundering

نویسندگان [English]

  • Abbas Jalili 1
  • Marzieh Pilevar 2
  • Ali Sadeghi Shahpar 3
1 Ph.D Student, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Digital currency is an innovation arising from the expansion of the Internet, and due to its economic function, it is one of the issues of social sciences. Digital currency is the realization of an economic idea in the form of a computer program that has quickly passed the stage of acceptance by society. In this paper, an attempt has been made to examine and explain the jurisprudential nature and impact of digital currency in preventing money laundering. The present paper is descriptive and analytical using the library method. The findings indicate that the general acceptance and ability to buy and sell digital currency, which is based on intellectual benefits, can be an important reason for it to be recognized as valid currency by jurisprudence. One of the disadvantages of digital currency is the possibility of misuse of this currency in the crime of money laundering. The hiddenness of users and activists of digital currency can lead to its use in money laundering, but monitoring it through exchanges and creating a platform of transparency in transactions can prevent money laundering through digital currency, which itself requires the legalization of buying and selling this type of currency and drafting the necessary laws in this regard. Therefore, it is necessary for economic policy makers to take a careful approach towards digital currency and while accepting this type of currency, the necessary rules should be set and formulated in this regard. This issue is more important when it is noticed; the country's economy cannot be indifferent to monetary and financial developments at the international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Currency
  • Prevention
  • Money Laundering
  • Transaction Transparency