ادله اثبات الکترونیکی در دادرسی‌های کیفری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.380256.1166

چکیده

با گسترش ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش­های جدید ارتباطی میان مردم ایجاد شد که جملگی قابلیت استناد در محاکم داگستری و داوری را دارند. افراد نیز در روابط روزمره بنا به دلایل مختلف از جمله سهولت، گرایش بیشتری به این روش­ها و ابزارها دارند. متعاقب این موضوع و پیشرفت این ابزار و اطلاعات، امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و به‌کارگیری و ارائه دلائل در دادرسی­ها نیز فراهم گردیده است. در کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است که تمامی ارکان یک دعوا در محاکم را از ابتدا تا انتها از طریق الکترونیکی پیگیری می­کنند و ظاهراً کشور ما نیز تا حدودی در این مسیر حرکت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ادله اثبات الکترونیکی، ارزش و اعتبار و نیز چالش­های حقوقی آن می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد، به ادله اثبات الکترونیک نگاه مدون و حقوقی و کاربردی نشده است. همچنین در بسیاری از موارد حکمی درخصوص این دسته از دلائل وجود ندارد. در نتیجه، بهتر است قانون­گذار در این زمینه مواضع روشن اتخاذ و سازوکار استفاده ارائه اینگونه دلائل را در قوانین ماهوی نیز بیان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidence of Electronic Proof in Criminal Proceedings in Iran's Legal System

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Hadi Tabar 1
  • Mohammad Kazem Yaqoubi Gelvardi 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

With the expansion of new information and communication tools, new methods of communication between people were created, all of which can be cited in courts of law and arbitration. People are more inclined towards these methods and tools in their daily relationships due to various reasons including ease. As a result of this issue and the advancement of these tools and information, it is possible to avoid the physical presence of litigants and to use and present evidence in the proceedings. In advanced countries, it has been more than a decade that all the elements of a lawsuit in the courts have been followed electronically from the beginning to the end, and apparently our country has also moved in this direction to some extent. The purpose of this research is to examine the evidence of electronic proof, its value and validity, as well as its legal challenges. The results of the present research show that in Iran's legal system, in many cases, evidence of electronic proof has not been codified. Also, in many cases, there is no ruling regarding this category of reasons. As a result, it is better for the legislator to adopt clear positions in this field and to express the mechanism of using such reasons in the substantive laws as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Proof
  • Evidence
  • Electronic Proceedings