بازخوانی تحلیلی و انتقادی ماده 639 ق.م.ا: «دیه قطع دست، بالاتر از مفصل مچ و آرنج»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران.

10.22034/jccj.2024.399623.1288

چکیده

ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می‌شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی دیدگاه‌های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل‌توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه‌دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به‌دلیل مستندبودن به ادله موجه، می‌تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می‌تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می‌توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می‌گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical and Critical Reading of Article 639 of Islamic Penal Code (Diyah for Cutting Hand, above the Ankle and Elbow)

نویسندگان [English]

  • Morteza Keshavarzi Valdani 1
  • Ali Mohamadian 2
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaen, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaen, Iran.
چکیده [English]

Article 639 Q.A. According to the well-known Imami jurists, in case of amputation of the hand from the forearm or arm (and with the same criteria for amputation of the leg from the leg or thigh), in addition to half of the full payment, in the excess amount, Arsh is also fixed. has known by examining jurisprudential writings, there are two other views on the assumption of the problem. In a fundamental research and by adopting the descriptive-analytical method, the present essay investigated the existing views and found the popular view to have weaknesses and flaws; On the other hand, there is another point of view on the issue that has been able to attract a significant number of contemporaries. This point of view believes that in the assumption of the problem, only half of the full dowry has been put on the diya and no more Arsh will be given to the victim. According to the authors of this article, this point of view can be the basis of the legislator's action due to its well-documented evidence. The results of the present research, in line with the above-mentioned theory, indicate that the reference to the use of the word iodine as well as the use and inclusion of the word “rejl” can strengthen the above-mentioned point of view; Therefore, it can be said that hand is a noun for all members and foot is also a noun for all members and the common understanding is that each of these members is called hand or foot; Therefore, it is sufficient to prove the payment and the determination of Arsh does not seem justified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diyeh
  • Arsh
  • Cutting Hand
  • Wrist Joint
  • Elbow