سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2024.424892.1425

چکیده

به‌دنبال حمله الاقصی، اسرائیل با اتخاذ سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه، این منطقه را تحت شدیدترین حملات هوایی قرار داده و به طرق مختلف به آن‌ها هشدار داده است که غزه را به سمت جنوب ترک و تخلیه نمایند. این سیاست اسرائیل دست‌مایه نگارش مقاله حاضر شده، با این هدف که سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین‌المللی بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پراخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، سیاست کوچ اجباری نامشروع است. در حقوق بین‌الملل امروزی نیز به استناد ماده‌ 7 اساسنامه‌ دیوان بین‌الملل کیفری، نفی بلد و کوچ اجباری جنایت بین‌المللی و در زمره‌ جنایات علیه بشریت قرار دارد و دیوان‌های بین‌المللی کیفری ویژه از آن به‌‌عنوان پاک‌سازی قومی نام ‌برده‌اند و ارتکاب آن از عناصر مادی جرم نسل‌زدایی قلمداد می‌شود. درواقع، کوچ اجباری فلسطینی‌ها و ساکنان غزه درصورتی که انتقال جمعیت با توسل به ‌زور یا تهدید به توسل به ‌زور انجام گیرد، غیرارادی و بدون رضایت و آگاهی جمعیت آسیب‌دیده باشد، انتقال جمعیت به‌صورت عمدی و آگاهانه صورت پذیرد، طی یک برنامه منظم و سیاستی از پیش‌تعیین‌شده انجام گیرد، نسبت به گروه‌ها و جمعیت‌های مشخص‌شده انجام گیرد و انتقال غیرقانونی باشد، مصداق جنایت جنگی است. تمام موارد اشاره‌شده درخصوص سیاست کوچ اجباری فلسطینی‌ها از سوی اسرائیل و ازجمله سیاست اخیر در قبال ساکنان غزه مصداق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Israel's Policy of Forced Migration of Gaza Residents from the Point of View of Jurisprudence and International Criminal Law

نویسنده [English]

  • Fatemeh Al-Sadat Ghoreishi Mohammadi
Member of the Faculty, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the wake of the Al-Aqsa attack, Israel, by adopting the policy of forced migration of Gaza residents, subjected this area to the most severe airstrikes and warned them in various ways to leave and evacuate Gaza towards the south. This Israeli policy is the basis for writing this article with the aim of examining Israel's policy of forced migration of Gaza residents From a jurisprudential point of view and international criminal law. The current article is descriptive and analytical, and it is designed to investigate the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that forced migration policy is illegal in jurisprudence. In today's international law, based on Article 7 of the Statute of the International Criminal Court, the denial of knowledge and forced migration is an international crime and is included in the category of crimes against humanity, and special international criminal courts have named it as ethnic cleansing and its commission is one of the material elements of the crime. They know genocide. In fact, the forced migration of Palestinians and residents of Gaza if the transfer of the population is carried out by resorting to force or threatening to resort to force; involuntarily and without the consent and knowledge of the affected population; Population transfer should be done deliberately and knowingly; to be carried out during a regular program and predetermined policy; to be done in relation to specified groups and populations; If the transfer is illegal, it is an example of a war crime. All the cases mentioned regarding the policy of forced displacement of Palestinians by Israel, including the recent policy towards the residents of Gaza, are examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forced Displacement
  • Residents of Gaza
  • War Crime
  • Ethnic Cleansing