نویسنده = احمد فلاحی
بررسی تطبیقی نقش بزه‌دیده در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 423-436

10.22034/jccj.2023.402543.1298

مختار فتاحی؛ احمد فلاحی؛ طیبه بیژنی میرزا