نویسنده = مرجان نگهی مخلص آبادی
سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 315-322

10.22034/jccj.2023.403321.1305

یاسر انصاری؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ مرجان نگهی مخلص آبادی؛ سجاد اختری؛ مجتبی غفاری