کلیدواژه‌ها = نسب
آسیب‌شناسی رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط ‌جنین ناشی از تجاوز به عنف

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 507-520

10.22034/jccj.2023.404085.1308

عباسعلی ترحمیان؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم