کلیدواژه‌ها = ضمانت‌کیفری
بررسی ضمانت‌کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.421510.1414

سمیه رحمانی؛ حمیده ره‌انجام