حقوق شهروندی در بازرسی اماکن اقامتی، تفتیش، ضبط و توقیف در دادرسی کیفری ایران و فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران.

چکیده

مرحله تحقیقات مقدماتی فضایی است که تقابل منافع افراد از یک‌سو و منافع دولت‌ها از سوی دیگر به وضوح مورد مقایسه قرار می‌گیرند. در این مرحله به‌منظور حمایت از حقوق اساسی افراد اعم از آزادی‌ها، حریم خصوصی و مصونیت اموال افراد در برابر تعرض دولت‌ها، مقرراتی پیش‌بینی شده است. داشتن مجوز (حکم) قضایی مهم‌ترین ابزار برای قانونمند کردن و نظارت بر محدودیت‌های دولت‌ها برای ورود سرزده به اماکن خصوصی افراد و تضمینی برای حفظ و صیانت از آزادی‌ها و حریم خصوصی آنان در سراسر جهان به شمار می‌رود. مجوز قضایی توسط مقام قضایی بی‌طرف و پس از اینکه دولت توجیهات قانونی معقول خود را برای ضرورت برهم زدن حقوق افراد ارائه کرد، صادر می‌شود. موضوع بازرسی‌ها و تفتیش و توقیف اموال و اسناد، یکی از عرصه‌هایی است که در تقابل با اصل لزوم احترام و حفظ حریم خصوصی افراد قرار دارد و به این ترتیب در مرحله تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری در حقوق ایران و فرانسه مکلف شده‌اند در این عرصه به مسأله ضرورت، شیوه بازرسی و در نهایت ضمانت اجرای تخلف از مقررات دادرسی توجه کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citizenship Rights in the Inspection of Residential Places, Searches, Seizure and Detentions in Criminal proceedings of Iran and France

نویسنده [English]

  • Yasin Saeedi
Instructor, Department of Law, Faculty of Humanity, Meymeh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A child-friendly city is an important category in the field of social security and urban management, the realization of which enables children to engage in social activities and interactions without violating their rights, and police actions can prevent the violation of these rights. The present study was conducted with the aim of futuristic analysis of child-friendly cities, in order to investigate the impact of the actions of the police of the Islamic Republic of Iran. The method of this research was qualitative and content analysis using Shannon entropy method. According to the mission of this model, the statistical population is 250 documentary data available in the city of Mashhad, which have been collected by various centers such as welfare and police. The statistical population and sample size are equal. The analysis unit is the documents available in the welfare and law enforcement of Mashhad city (in the form of university research). The results show that social security is objectively manifested with five general axes and twenty-seven components with different and different coefficients of importance. Interpretation of data by Shannon entropy method, which is the coefficient of importance in the research, respectively dimensions (creating a home zone) with a coefficient of 206%, (monitoring public places and service categories) with a coefficient of 212%, (improving disciplinary methods and changing reaction norms) With a coefficient of 201%, (change in the structure of the police) with a coefficient of 196% and (accountability of institutions by the police) with a coefficient of 193%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • Police
  • Child-Friendly City
  • Children's Rights