مجازات زنا و کرامت انسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه فقه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

در این نوشتار ابتدا دیدگاه اسلام نسبت به اصل اجرای مجازات بیان شده، سپس به بررسی مؤلفه‌های کرامت انسانی در مجازات زنا در دو قسمت پرداخته شده است. نخست مرحلة پیش از اجرای حد که ذیل آن مباحثی همچون چرائی مجازات، مانعیت دشواری شرایط از اجرای حد، اصرار پیشوایان دینی بر عدم اثبات جرم و شادمانی امیرمؤمنان از سقوط حد مطرح گردیده و سپس مرحلة اجرای حد و برخی ویژگی‌های آن نظیر ناخوشایندی اسلام از مشاهدة صحنة کیفر، لحاظ کرامت ضعیفان (فرزند حاصل از زنا و زن زانیه) در روند مجازات و نهایتاً اعمال محدودیت در اجرا (نسبت به بدن مجرم و زمان اجرا) منعکس شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adultery and Human Dignity

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Hasan Lavasani
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Humanity, University of Shahed, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the Islamic view of the principle of the implementation of punishment is expressed and then the components of human dignity in the punishment of adultery are discussed in two parts. First, the stage before the execution of Hadd, under which discussions such as why the punishment, the difficulty of conditions from the implementation of Hadd, the insistence of religious leaders on the lack of proof of the crime and the happiness of the Ali (PBUH) from the fall of Hadd, and then the stage of the implementation of Hadd and some of its characteristics Like Islam’s unpleasantness of observing the penalty scene, considering the dignity of the weak (the child resulting from adultery) in the process of punishment and finally imposing restrictions on the implementation (relative to the criminal's body and the time of execution) have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adultery
  • Punishment
  • Dignity