بررسی جایگاه برنامه‌های مذهبی در رویکرد اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

چکیده

رویکرد اصلاحی و تربیتی در خصوص زندانیان از موضوعات مهمی است که در سیاست‌گذاری مربوط به زندان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه برنامه‌های مذهبی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازوکار تأثیر این برنامه‌ها بر تربیت و اصلاح زندانیان پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌های مقاله بر این امر دلالت دارد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در رویکرد اصلاحی خود نسبت به زندانیان به برنامه‌های مذهبی توجه کرده است. مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، برنامه‌های مختلف مذهبی در راستای تهذیب و تزکیه نفس و بالا بردن ایمان و اعتقادات زندانیان و دور کردن آنان از ارتکاب بزه پیش‌بینی شده است. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در صدد است از طریق آموزش‌های مذهبی، اصلاح نگرش زندانیان به هستی، انسان و خویشتن، و آموزش‌های تربیتی مانند آموزش خودکنترلی بزهکاران بر آنان تأثیرگذار شود. برای رسیدن به چنین هدفی لازم است سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از روش‌های غیرمستقیم استفاده کرده و از دیدگاه متخصصان و جرم شناسان در این خصوص بهره ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Place of Religious Programs in the Correctional and Educative Approach of the Prisons Organization

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ranjbari 1
  • Akbar Rajabi 2
  • Samira Golkhandan 2
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
چکیده [English]

Correctional and educative approach towards prisoners is one of the important issues of high significance in policy making regrading prisons. In this paper, an attempt has been made to investigate the place of religious programs of the country's Prisons and Security and Corrective Measures Organization and the effect of these programs on the education and correction of prisoners. The present paper is analytical-descriptive and the subject is studied using the library method. The findings of the paper indicate that the country's Prisons and Security and Corrective Measures Organization has paid attention to religious programs in its correctional approach towards prisoners. According to the regulations of the Prisons Organization, various religious programs are envisaged in order to purify and cultivate the soul and raise the faith and beliefs of the prisoners and keep them from committing crimes. The country's Prisons and Security and Corrective Measures Organization is attempting to affect prisoners through religious education, correction of prisoners' attitudes towards existence, human beings, and self, and educative trainings such as self-control training of criminals. To achieve such a goal, it is necessary for the country's Prisons and Security and Corrective Measures Organization to use indirect methods and benefit from the views of experts and criminologists in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Programs
  • Prisons Organization
  • Correctional and Educative Approach
  • Self-Purification and Self-cultivatio