روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

روابط نامشروع در فضای مجازی از موضوعات مهمی است که به دلیل مستحدثه بودن دارای ابهام بوده و نیازمند بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی روابط نامشروع در محیط فضای مجازی از منظر فقه جزا پرداخته شود. مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که روابط نامشروع با توجه به اینکه ازنظر فقهی منحصر به رابطه فیزیکی نیست، در فضای سایبر قابلیت تحقق دارد. همانطور که افراد می‌توانند در عالم فیزیکی باهم ارتباط نامشروع داشته باشند، می‌توانند از طریق فضای مجازی نیز این رابطه را داشته باشند، زیرا آنچه ملاک رابطه نامشروع است، فساد و فتنه است و وسیله تحقق آن رایانه و هر ابزار دیگری باشد، فرقی ندارد. بنابراین اشخاصی که از این طریق در خارج از چارچوب شرعی باهم در ارتباط هستند، مرتکب جرم ‌شده‌اند و قابل مجازات می‌باشند. به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت مبنای تحقق روابط نامشروع فساد و فتنه است. اما تعیین معیار دقیق فساد و فتنه به سادگی امکان‌پذیر نیست. به‌خصوص که بحث عرف نیز می‌تواند در این موضوع تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illegitimate Relationships in Cyberspace from the Perspective of Criminal Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Mohammad Masoudinia
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences and Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Illegitimate relationships in cyberspace are one of the important issues, which are ambiguous and needs to be investigated due to being a new phenomenon. In this paper, an attempt has been made to investigate illegitimate relationships in cyberspace from the perspective of criminal jurisprudence. The paper is descriptive-analytical and the library method is used. The findings indicate that illegitimate relationships can be realized in cyberspace considering that it is not limited to a physical relationship from a jurisprudential point of view. Just as people can have illegitimate relationships with each other in the physical world, they can also have such relationships with each other through cyberspace, because what is the criterion for an illegitimate relationship is corruption and temptation, and it does not matter if its realization is through a computer or any other device. Therefore, people who communicate with each other outside the framework in this way, have committed a crime and can be punished. In conclusion, it can be said that the basis for the realization of illegitimate relationships is corruption and temptation. However, it is not easy to determine the exact criteria for corruption and temptation. Especially since the issue of custom can also be effective in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegitimate Relationships
  • Cyberspace
  • Corruption
  • Criminal Jurisprudence