بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران.

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده­ به‌منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها و در پی بحران مالی و بی‌اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد. این وسیله مبادله از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین‌المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می‌باشد که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین‌المللی و ارزان شدن هزینه مبادلات در مقابل چالش­هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری اینترنتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا ارز مجازی به عنوان یک پدیده جدید، موضوع شناسی آن صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی آن با رویکرد فقه حکومتی و همچنین در سطح استخراج و معاملات تبیین گشته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و از منظر فقه حکومتی، به استناد ماهیت مالیت استخراج و معاملات ارزهای مجازی در سطح فقه فردی، مباح و از نظر حکومتی نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد و با توجه به جرایم مرتبط طبق قواعد فقهی جزایی قابلیت بررسی و مصداق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual Currency Crimes from the Perspective of Criminal Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Sakineh Azari 1
  • Ruhollah Afzali 2
  • Meysam Tarom 3
1 PhD Studentt, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Human Sciences, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Human Sciences, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Virtual currency A new form of money in the world economy called cryptocurrency was created in 2009 to conduct financial affairs without intermediaries, following the financial crisis and distrust of central institution. It is a tool for technology development exchanges in the international and even domestic financial system in recent decades, which is used to develop international currency exchanges and reduce costs in the face of challenges such as the development of crimes such as money laundering, taxation, and illegal taxes. In the present study, first virtual aspiration as a new phenomenon, its thematology has been done, and then it has been studied with government jurisprudence. This research is a descriptive and analytical method and from the point of view of individual and governmental jurisprudence, based on the financial nature, virtual currencies are permissible at the individual level and from a governmental point of view and need to be further investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Currency
  • Criminal Jurisprudence
  • Criminal Law