بررسی فقهی- حقوقی جرم اخلال در نظم اقتصادی با تأکید بر افساد فی‌الارض

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته‌های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون‌گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارائه تعریف مناسبی از آن، با به‌کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی‌الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی‌الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به‌قصد ضربه زدن به‌ نظام یا با علم و آگاهی از مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی‌الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره‌ای بیان نگردیده و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی‌الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به‌عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی‌الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون‌گذار تعریف گردد و مصادیق آن به‌طور دقیق احصا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical and Legal Investigation on the Crime of the Economic Order Disturbance with Regard to the Crime of "Corruption on Earth"

نویسندگان [English]

  • Ramin Rostami 1
  • Mehran Jafari 2
  • Ali Jamadi 2
  • Dariush Babaei 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
چکیده [English]

The crime of disturbing the economic order is one of the significant crimes that this paper tries to explore with emphasis on corruption on earth. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The findings of the paper show that the Iranian legislature has always been silent on the definition and concept of economic crimes. In addition, given that disruption of the country's economic system is a common title, the law for punishing disruptors of the country's economic system without providing a proper definition of it, using vague words, including major, macro, and frequency, does not help transparency in this regard. In addition, the title and definition of corruption on earth is not clear and the conformity of the jurisprudential approach to corruption on earth with the crimes of disrupting the economic system is unclear. If the disruption of the economic system is done with the intention of hitting the system or with the knowledge and awareness of the effectiveness of action against the system, it is an example of corruption on earth. While there is no provision for measuring the criteria for identifying an act w